Souhlasím, aby Ahou public relations, s.r.o. zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu: identifikačních údajů (jméno, příjmení), kontaktních údajů (email), údaje nezbytné pro registraci na vzdělávací akci (odborné identifikační údaje). Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji k účelům: péče o klienty, zasílání odborných informací a vzdělávacích produktů, předávání některých osobních údajů partnerům: OSPDL ČLS JEP, SPL ČR, SPLDD ČR.

* indicates required
s titulem